Peynir, neredeyse insanlık tarihi kadar eski bir gıda maddesidir. Peynir yapımı M.Ö. 8-9binli yıllara kadar dayanmaktadır. Süt proteini kazeinin peynir mayası ve peynir kültürü ile pıhtılaştırılması ve bu pıhtıdan peynir suyunun ayrılmasıyla elde edilen fermente bir süt ürünü olan peynir, olgunlaştırılır ve peynir çeşidine özgü sürelerde olgunlaştırılan peynirler tüketime sunulur.

Pastörizasyon hastalık yapan mikroorganizmalar ile gıdada bozulmaya sebep olan sıcağa duyarlı mikroorganizmaların öldürülmesini sağlayan, enzimlerin inaktif edildiği ısıl işlem yöntemidir. Pastörizasyon ile gıdanın güvenliği sağlanırken, ürünün duyusal ve besinsel kalitesi gibi özellikleri üzerinde minimum seviyede değişiklikler meydana gelir.

Vakum paketleme, paketi sızdırmaz kılmadan önce içindeki havayı tahliye eder. Buradaki amaç kaptaki oksijeni çıkartarak gıdaların raf ömrünü arttırmak ve daha esnek paket kalıplarıyla içeriğin daha az yer kaplamasını sağlamaktır. İçeride kalan oksijen olabildiğince azaltılarak bakteri oluşumu sınırlanır ve raf ömrü 5’ten 10 kata kadar arttırılır.